با رونمایی طرح تفصیلی جدید تهران در اردیبهشت ماه سال 1391 مدیریت شهری اعلام کرد: از این پس طرح تفصیلی جدید مبنای صدور پروانه های ساختمانی قرار خواهد گرفت و به دلیل سیستمی شدن صدور مجوزهای ساخت و ساز امکان هر نوع تغییر کاربری املاک از بین رفته است. زیرا تنها چیزی که می شد از کمیسیون توافقات دریافت کرد این نکته بود که توافق در جهت فروش ضوابط و مقررات شهرسازی بلاشک، خلاف بود.
در همین راستا رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران اعلام کرد : از آنجا که شرایط متفاوتی در مناطق مختلفی از شهر وجود دارد شورای شهر، شورای معماری مناطق را بطور کامل تعطیل نکرده است به همین دلیل اگر فکر می کنند برخی مجوزهای لغو شده برای تمامی شهرداری دارای منفعت است اعلام تا پس از بررسی برای جلوگیری از سوءاستفاده دلالان آن را در سایت استعلام طرح تفصیلی قرار دهیم.