موسسه حقوقی عدل گستران پویان
  0912 932 4063 • 021 77248497
  pooyan@pooyanholding.ir

قرارداد الحاقی

امروزه به واسطه تحولات عظیم اقتصادی و صنعتی, شکل جدیدی از قراردادها به وجود آمده که در آن, یک طرف دارای قدرت برتر و انحصاری است و مفاد و شروط قرارداد را تهیه و پیشنهاد می‌کند و به عموم عرضه می‌دارد و طرف دیگر بنا به ضرورت, مجبور به پذیرش تمام شروط پیشنهادی است, چون مورد معامله از ضروریات زندگی بشری است. در حقوق, این‌گونه قراردادها را «قرارداد الحاقی» می‌نامند و نمونه بارز آن قراردادهای مربوط به استفاده از آب, برق, گاز و تلفن می‌باشد.


نوشته شده توسط مصطفی علیخانی در تاریخ 1398/6/16

انواع تخلفات موضوع ماده 100 شهرداری

کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها، یکی از مراجع اختصاصی خارج از دادگستری است که شخصیت حقوقی جداگانه ای نسبت به شهرداری دارد اما در اداره شهرداری مستقر است ، که اعضای تشکیل دهنده آن : نمایندگان وزارت کشور , دادگستری , نماینده شورای اسلامی , نماینده شهرداری می باشند و در بین این اعضا نماینده شهرداری حق رای ندارد و تنها برای ادای توضیحات در جلسات این کمیسیون حاضر می شود.


نوشته شده توسط مصطفی علیخانی در تاریخ 1398/6/16

دریافت مقرری بیمه بیکاری توسط کارگر شاغل

تبصره 2 ماده 8 قانون بیکاری: چنانچه بیمه شده بیکار اشتغال مجدد خود را مکتوم داشته و مقرری بیمه بیکاری را دریافت کرده باشد، ملزم به بازپرداخت مقرری دریافتی از تاریخ اشتغال خواهد بود.


نوشته شده توسط مصطفی علیخانی در تاریخ 1397/10/17

نکاتی پیرامون حق مسکن

هئیت وزیران در جلسه مورخ 1398/02/08 به پیشنهاد شورای عالی کار و تایید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده 2 اصلاحی قانون راجع به طبقه بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری مصوب 1370 تصویب کرد: کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای فروردین سال 1398 مبلغ یک میلیون ریال تعیین می شود.


نوشته شده توسط مصطفی علیخانی در تاریخ 1398/6/16

ضمانت اجرای عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرما

مطابق ماده 183 قانون کار: کارفرمایانی که برخلاف مفاد ماده 148 قانون کار از بیمه نمودن کارگران خود خودداری نمایند ، علاوه بر تادیه کلیه حقوق متعلق به کارگر ( سهم کارفرما ) با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی معادل دو تا ده برابر حق بیمه محکوم خواهند شد.


نوشته شده توسط مصطفی علیخانی در تاریخ 1398/8/18

استعفا در قرارداد کار

با توجه به تبصره ماده 21 قانون کار ، حداکثر مدتی که کارگر پس از تسلیم استعفای کتبی خود به کارفرما می تواند اعلام انصراف از استعفا نماید ، پانزده روز می باشد و در صورت عدم استفاده کارگر از این اختیار قانونی در مدت تعیین شده ، امکان انصراف از استعفا در صورتی مقدور است که کارفرما موافقت نماید.


نوشته شده توسط مصطفی علیخانی در تاریخ 1398/6/16

قرارداد لیسانس

قرارداد لیسانس یکی از انواع قراردادهای بین المللی مهم در این عرصه است و قراردادی است که در آن ، یک طرف حق بهره برداری ، استفاده و انتفاع از تمام یا بخشی از دارایی های نامشهود خود را برای مدت مشخص و در یک محدوده جغرافیایی یا بازار مشخص ، به طرف دیگر واگذار می کند. به طرفی که دارایی نامشهود متعلق به اوست و لیسانس را اعطا می کند لایسنسور و به طرفی که حق استفاده از این دارایی را کسب می کند لایسنس گفته می شود


نوشته شده توسط مصطفی علیخانی در تاریخ 1398/8/18

ضوابط اجرائی ماده 90 قانون تامین اجتماعی

ماده 90 قانون تامین اجتماعی: افراد شاغل در کارگاه ها باید قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با کارهای مرجوع را داشته باشند ، بدین منظور کارفرمایان مکلف اند قبل از بکار گماردن آن ها ترتیب معاینه پزشکی آن ها را بدهند. در صورتی که پس از استخدام مشمولین قانون معلوم شود که نامبردگان در حین استخدام قابلیت و استعداد کار مرجوع را نداشته و کارفرما در معاینه پزشکی آن ها تعلل کرده است و بالنتیجه بیمه شده دچار حادثه شده و یا بیماری اش شدت یابد ، این سازمان مقررات قانونی را درباره بیمه شده اجرا و هزینه های مربوط را از کارفرما طبق ماده 50 قانون تامین اجتماعی مطالبه و وصول خواهد نمود.


نوشته شده توسط مصطفی علیخانی در تاریخ 1398/8/18

سهام ممتاز

طبق ماده 42 قانون تجارت هر شرکت سهامی می تواند به موجب اساسنامه و همچنین تا موقعی که شرکت منحل نشده است طبق تصویب مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام ، سهام ممتاز ترتیب دهد. ضمنا دارندگان سهام ممتاز از سود سهام بزرگ تر و متفاوت تری برخوردار می باشند و همچنین انتشار سهام ممتاز معافیت های مالیاتی خاصی را برای شرکت ها به دنبال خواهد داشت.


نوشته شده توسط مصطفی علیخانی در تاریخ 1398/8/18

بازخرید مرخصی استحقاقی کارگران

ماده 71 قانون کار: در صورت فسخ یا خاتمه قرارداد کار یا بازنشستگی و از کار افتادگی کلی کارگر و یا تعطیلی کارگاه ، مطالبات مربوط به مدت مرخصی استحقاقی کارگر به وی و در صورت فوت او به ورثه وی پرداخت می شود.


نوشته شده توسط مصطفی علیخانی در تاریخ 1398/8/18

قرارداد عدم افشاء اسرار محرمانه

قرارداد عدم افشاء اسرار محرمانه، قراردادی است که بین حداقل دو شخص منعقد می گردد و طرفین قصد دارند اطلاعاتی را با یکدیگر مبادله نمایند لذا با انعقاد این قرارداد استفاده عموم را از این اطلاعات محدود می نمایند و طرفین متعهد می گردند تا اطلاعات قید شده در قرارداد را افشاء نمایند. استفاده از قرارداد عدم افشاء اسرار محرمانه در حوزه ی فناوری و بخصوص شرکت های استارتاپی کاملا ضروری و الزامی می باشد.


نوشته شده توسط مصطفی علیخانی در تاریخ 1398/11/13

اثبات رابطه کارگری و کارفرمایی

تنها راه احراز رابطه کاری، احراز تابعیت دستوری و تابعیت مزدی است که می بایست از سوی کارگر انجام شود و همچنین نحوه ی اثبات پرداخت حقوق، ارائه سند تسویه حساب بهمراه فیش واریزی توسط کارفرما می باشد.


نوشته شده توسط مصطفی علیخانی در تاریخ 1398/11/20